Ubuntu Server üzerinde xfs dosya sistemi kurulumu


Xfs,  Silicon Graphics tarafından yüksek performans ve ölçeklenebilirlik için geliştirilmiş bir dosya sistemidir. Ubuntu veya türevlerinde default olarak bulunmaz. Bu makale Debian/Ubuntu türevlerinde XFS dosya sisteminin nasıl kurulacağını anlatır.
XFS Debian/Ubuntu türevlerinde XFS paketleri yüklü olarak gelmez xfs kurmak istiyorsanız öncelikle ubuntu depolarından ilgili paketleri kurmalısınız.
Sudo apt-get install xfsprogsPaketler kurulduktan sonra xfs dosya sisteminin oluşturulacağı disk alanı yaratılmalıdır.
fdisk /dev/sdb
Disk alanı (partition) ayaratıldıktan sonra dosya sisteminin oluşturuması işlemini yapmak gerekiyor. Bu işlem için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
mkfs.xfs /dev/sdb1
Bu işlemler ile xfs dosya sistemine sahip disk alanı oluşturulmuş oldu. Dosya sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için mount komutu ile ilgili alanı bağlayıp içerisinde dosya ve dizin oluşturma işlemleri yapılabilir. Dosya sisteminin sistem açıldığında otomatik olarak bağlanması için fstab içerisine aşağıdaki gibi eklemek gerekmektedir.
Öncelikle fstab içerisine eklemek için disk alanının id’sini öğrenelim
blkid /dev/sdb1 komutundan sonra aşağıdaki gibi bir çıktı ekrana gelecektir.
/dev/sdb1: UUID="ea8b08a4-3e9f-4482-83e9-c5f03b9f05d6" TYPE="xfs" PARTUUID="43eccd3d-9d50-4c29-a815-9fcf2986b235"
Şimdi fstab dosyası içerisine aşağıdaki satırı ekleyelim
UUID="ea8b08a4-3e9f-4482-83e9-c5f03b9f05d6" /data xfs defaults, errors=remount –ro 0 1
Yukarıdaki satırı ekledikten sonra dosya sisteminin sistem açılında /data dizinine otomatik olarak mount edilmesini sağlamış olduk. Sistemi restart etmeden dosya sistemini /data dizinine bağlamak için aşağıdaki komutları uygulayalım.
mkdir /data data dizinini oluşturduk
mount –a /dev/sdb1 /data /dev/sdb1 partitionunu /data dizinine bağladık
Artık dosya sistemini sorunsuz kullanabilirsiniz.


0 yorum:

Yorum Gönder