Veri Merkezi -- yer seçimi


Bilişim teknolojilerinin hayatımızın her alanına girmesi ile birlikte veri miktarları artmakta, veriyi işleme ve depolama yöntemleri giderek önem kazanmaktalar. Depolanan verinin işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması kaynak ihtiyaçlarını giderek arttırmaktadır. Bu nedenle veriyi, veriyi işleyen sistemleri barındırdığınız fiziksel alanlar için endüstri standartları oluşmaktadır.  Oluşturulan endüstri standartları doğrultusunda veri merkezlerinin kurulması , işletilmesi, güvenliğinin sağlanması belli kurallar ve öneriler çerçevesinde yapılmalıdır. Veri merkezi yazı dizisinde veri merkezlerinin yer seçiminden inşaat aşamasına, soğutma ve enerji sistemlerinden aktif cihazlara kadar tüm bileşenlerin endüstri ve güvenlik standartlarında kurulması için gerekli adımları anlatacağım.


Veri merkezi kurulumunda dikkate alınmamasına rağmen güvenlik ve maliyet açısından göz önünde bulundurulması gereken adımlardan biri veri merkezinin kurulacağı  yerleşkenin seçilmesidir. Veri merkezi yerleşkesinin seçilmesinde bazı değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kriterleri inceleyecek olursak;
1.       Çevre güvenliği;
Çevre güvenliği yer seçmini etkileyecek kriterlerin en başında gelmektedir. Veri merkezi kurulumundan önce eğer seçimi gibi bir imkan var ise (genelde ülkemizde hazır bir iki odayı birleştirip veri merkezi yapılmaktadır.) çevre güvenliği dikkate alınmalıdır. Örneğin sınır ve terör bölgelerinde veri merkezi kurulmamasına dikkat edilmelidir. Su havzalarına veya su şebekelerine yakın yerler tercih edilmemelidir. Özellikle tek katlı veri merkezlerinde kampüs çıkış ve giriş noktalarından uzak bir yer tercih edilmelidir. Zemin etütleri düzgün yapılmalı deprem bölgeleri ve heyelan tehlikesi olan yerler tercih edilmemelidir. Ulaşım kolay olduğu kadar kontrollü yapılan bir bölge tercih edilmelidir. Çok katlı binalarda kurulacak veri merkezlerinin yüksek katlarda tercih edilmesi bir güvenlik kriteri değildir. Veri merkezlerinin kolay tahliye edilebilir yerlerde olması tercih edilmelidir. Ülkemizde bazı kurumlar veri merkezlerinin yüksek katlarda olmasının bir güvenlik kriteri olduğunu iddia etmektedirler. Veri merkezlerinin yüksek katlarda olması sadece tahliye işlemlerini zorlaştırır, güvenlik olarak 1. Kat ile 11. Kat arasında bir fark yoktur. Veri merkezinin kurulduğu binayı koruyamıyorsanız bu her kat için geçerli olacaktır. Yeni ürünlerin veri merkezine yerleştirilmesi açısından, bina statikleri açısından zemine yakın veya zemin altında veri merkezleri tercih edilmelidir. Veri merkezi koruması kampüs girişinden başlayan bir dizi önlemler ile sağlanabilmektedir. Örneğin veri merkezinin çevresinin ağaçlandırılması bile veri merkezi güvenliğini olumlu yönde etkileyecektir. Dışarıdan giriş çıkışların gözlemlenmesinin engellenmesi, iklimin daha serin tutularak veri merkezi soğutma maliyetlerinin düşürülmesi ağaçlandırma ile sağlanabilmektedir. Veri merkezi giriş çıkışları 24 saat izlenmeli, loglanmalıdır. Veri merkezinin bulunduğu kampüslere girişler yetkilendirilmelidir. Dışarıdan izlenemeyecek şekilde duvarlar ve ağaçlar ile çevrelenmeldir.

2.       İklimlendirme;
Veri merkezi kurulacak bölgenin seçiminde iklim koşulları önemli bir etkendir. Çok fazla yağış alan bölgelerde veri merkezi kurulması sel ve heyelan tehlikelerinide beraberinde getirecektir. Çok sıcak bölgelerde veri merkezi kurulması soğutma maliyetlerini arttıracağı gibi yangın tehlikelerinide beraberinde getirecektir. Ağaçlandırma esnasında kullanılacak ağaç cinsleride iklimlendirme için önem teşkil etmektedir. Örneğin kavak ağacı kullanılması ortamın daha kuru olmasına neden olacaktır. Kavak gibi çok su tüketen ağaçlar yerine ortamın daha serin kalmasını sağlayan çam ağaçları tercih edilmelidir.  Ağaçlandırma sık ve gölgelenmenin maksimum düzeyde tercih tutulması sağlanmalıdır. Ağaçlandırmanın sık yapılması dışarıdan veri merkezinin fiziksel gözlemininde önüne geçmiş olacaktır.

3.       Enerji alt yapısı;
Veri merkezi yer seçiminde dikkat edilecek bir diğer öneli noktada enerji alt yapısıdır. Örneğin mevcut nufüsün yüksek miktarda güç ihtiyacını ancak karşılayabilen elektrik alt yapılarına sahip yerler tercih edilmemelidir. Bu nedenle yerleşim yerlerine uzak alanlar tercih edilmeli veri merkezi kurulacak bölgeye birden fazla kaynaktan enerji sağlanabiliyor olmalıdır. Tier -3 standardına uyum için  birden fazla enerji kaynağı bir gerekliliktir. Mümkün ise trafoların yedeklenebildiği hatta enerji nakil hatlarınında farklı santrallerden geldiği bölgeler tercih edilmelidir.

4.       İnşaat;
Veri merkezi inşaasında dikkat edilmesi gereken bazı konular yer almaktadır. İnşaat yapılacak alanın mutlaka zemin etütlerinin yapılmış olması gereklidir. Su basması ve yangın gibi tehlikelere karşı bariyer sistemleri kullanılmalıdır. Giriş çıkışların sorunsuz yapılabilmesi ve ağır cihazların kolay taşınabilmesi için zemin veya zemin altı tercih edilmelidir. Duvarlar mutlaka ısı yalıtımı yapabilen kaplama malzemeleri ile yapılmalıdır. Veri merkezinde cam bulunmamalıdır.

Veri merkezi yer seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken bazı konuları yukarıda anlatmaya çalıştım. Yukarıda anlattığım konular veri merkezi standartları ve deneyimler göz önünde bulundurularak aktarılmıştır.  0 yorum:

Yorum Gönder